محصولات نوشیدنی

طراحی و راهاندازی 2 کارخانه و خط تولید نوشیدنی، طراحی و ساخت 10 محصولات نوشیدنی

ادامه مطلب

محصول آرایشی

طراحی و ساخت بیش از 8 محصول آرایشی و مراقبتی پوست

ادامه مطلب

محصول دارویی ارگانیک

طراحی و ساخت بیش از 12 محصول دارویی ارگانیک

ادامه مطلب

!به سایت فربد فرجی خوش آمدید

پروژه های انجام شده

طراحی و راه اندازی 2 کارخانه و خط تولید نوشیدنی
طراحی و ساخت 10 محصول نوشیدنی
طراحی و ساخت بیش از 8 محصول آرایشی و مراقبتی پوست
طراحی و ساخت بیش از 12 محصول دارویی ارگانیک
اجراء بیش از 72 هزار متر پروژه مسکونی

ادامه مطلب

: ساعت تماس

شنبه - 5شنبه: 10:30-18

Cellphone: +98 935 233 6644;
+98 26 342 07710
E-mail:info@farbodfaraji.com