!سلام گرم و صمیمانه به همه شما

من فربد فرجی مخترع و پژوهشگر ایرانی و مؤسس و مدیر عامل شرکت سرزمین رز صورتی، از اواسط دهه هفتاد شمسی تحقیقات و مطالعات خود را در زمینه داروها و فرآورده های گیاهی و ارگانیک شروع کردم و پس 9 سال تحقیق و پژوهش موفق به ثبت 8 داروی گیاهی به عنوان اختراع در سال 1385 شدم
و یک سال بعد نیز اولین نوشیدنی هوشمند را در بخش مکمل های غذایی ساخته و به عنوان اختراع ثبت نمودم و به مرحله تولید رساندم
در حال حاضر بیش از 6 پروژه دارویی دیگر نیز در حال ثبت دارم
اکنون پس از گذشت سال ها تجربه تلخ و شیرین، توانستم عصاره و شالوده تمام داشته های علمی و تجربی خود را با کمال اطمینان برای جلب اعتماد شما در کلیه محصولاتم قطره قطره بگنجانم. من باور دارم:خیال پرداز، رویایی، متفکر، مخترع، تمام این القاب و کلمات مرتبط به شما و وجود شما می باشد

ترسیم یک رویا و خیال اهمیت فراوانر دارد، اما از آن مهمتر انسان نیاز به درست دیدن رویا و خیال از زوایای مختلف دارد، رویای ترسیم شده شما باید به شجاعتی منتهی شود که مرز رویایی بودن شما یا مخترع پیشگام بودنتان را رقم بزند اگر از اینکه مورد تمسخر قرار میگیرید و یا تنها می مانیدنمیترسید و توانمندی ترسیم رویای خود را دارید، به مقصدنزدیک شده اید و اگر ترسیدی، مرگ رویاهایت نزدیک شده یا شاید هم مرده و وقتی رویا مرد، انگیزه در شما رنگ میبازد و به یک ماشین متحرک تبدیل خواهید شد خلق یک اثر، رویایی است که شما ترسیم کرده اید و شجاعت خلق آن را داشته اید، این اثر خواه یک نقاشی، یک غذا، یک ماشین، یک دارو یا ...مهم نیست، چه چیزی هست و یا خواهد شد، چون انگیزه ای پشت آن نهفته است که نشان از زنده بودن و امیدوار بودن به ساخت فردای شما را دارد . حال اگر ترسیم این رویا منجر به از بین بردن محدودیت گردد، نشان می دهد که شما محدودیت را دیده اید و درک کرده اید ولی در ذهن و رویای خود آن را انگیزه ای برای خلق یک اختراع و عبور از آن دریافته اید. پس واقعیت این است که محدودیت ها فقط برای ارتقاء من و شماست، و نه برای متوقف کردن ها. شاید تصور کنید تمام این گفته ها شعاری بیش نیست; ولی چند لحظه به اطراف خود نگاه کنید، از الکتریسته تا هواپیما، از میکروب تا اینترنت، انتقال تصاویر به سراسر دنیا و حتی خارج از جو زمین، همه محدودیت ها یی بودند که ذهن رویایی ولی شجاع یک مخترع و مکتشف از آنها عبور کرده و آنها را به وسیله ای برای پیشرفت خود، من و شما تبدیل کرده است
از همه شما برای اعتمادتان سپاسگزارم. فربد فرجی

تکنولوژی نوین در صنایع خشکبار

!عملکرد سیستم سنتیو

با کنترل و دقت بالا، باعث روند رو به کاهش میکرو ارگانیسم های پاتوژن تا حذف کامل آنها می شود ، UMDT سیستم هوشمند
افزایش طول عمر محصولات، محصولی با کیفیت بیشتر و در خواست بیشتر، فرایندی مطمئن و معتبر با تضمین بالا، عاری بودن محصول از میکرو ارگانیسم های پاتوژن
.با استفاده از این سیستم از نام تجاری خود در بازار محافظت خواهید کرد

ساخت سفارشى

اطلاعات حیاتى تولید

سیستم تونل میکروویو* سنتیو * ظرفیت 100 کیلو گرم در ساعت تا 00 ک0یل5وگرم در ساعت

مراحل میکروبزدائى

براى محصولات، با رطوبت کم

استریلیزاسیون و پاستوریزاسیون محصولات در هر شکل و. ا.ن.دازه: حبوبات، خشکبار، میوه هاى خشک

پاستوریزاسیون

چگونگى بخار اشباع

پاستوریزاسیون با بخار پراکسید به طور مؤثر باکتریھاى : پاتوژن)سالمونلا، اشریشیا کلی، انتروباکترها،

ضریب خطا

چشم انداز مقررات

میکروارگانیسم ها به طور طبیعى در مواد غذایى حتى با رطوبت کم وجود دارند


تجهیزات

قابل تنظیم ، مطابق سفارش

هستۀ تجهیزات سفارشى براى فرایند و یا محصولات خاص همراه با سیستم کمکى به خط فعلى شما متصل مى شود

اجزای فنی

SANATIVEسیستم و تجهیزات

مخزن استریلیزاسیون ، PLC رابط اپراتور ، کندانسور/ پمپ خلأ ، ژنراتور مولد بخارهیدروژن پراکسید

تنظیمات متغییر در بارگیرى

بدون نیاز به تغییر در جریان خط تولید

حبوبات، خشکبار، ادویه جات، غلات و گیاهان دارویى در مخزن استیل قرار مى گیرند.

طراحى مخزن خلأ

استریلیزاسیون ایستاده

طراحى مخصوص و فوق العاده با استنلیس استیل، با ظرفیت 500 کیلوگرم تا 5000 کیلوگرم


با کنترل و دقت بالا، باعث روند رو به کاهش میکرو ارگانیسم های پاتوژن تا حذف کامل آنها می شود ، UMDT سیستم هوشمند
افزایش طول عمر محصولات، محصولی با کیفیت بیشتر و در خواست بیشتر، فرایندی مطمئن و معتبر با تضمین بالا، عاری بودن محصول از میکرو ارگانیسم های پاتوژن
.با استفاده از این سیستم از نام تجاری خود در بازار محافظت خواهید کرد
اجراى قانون مدرنیزه شدن خطوط جهت ایمنى مواد غذایى بزودى براى تمام صنایع غذایى لازم و ضرورى خواهد شد

بر اساس استاداردهاى تدوین شده، میزان آلودگى براى بادام باید باشد؛ این در صورتى است که معیار عملکرد بر روى برچسب ها به عنوان پاستوریزه بودن محصول مى باشد. علت این تناقض عدم کفایت کارایى سیستم هاى متداول در پاستوریزاسیون مى باشد

چگونگى بخار اشباع
پاستوریزاسیون با بخار پراکسید به طور مؤثر باکتریھاى : پاتوژن)سالمونلا، اشریشیا کلی، انتروباکترها، (میکروارگانیسم هاى عامل فساد)کپک و مخمرها، (آفتها) حشرات در هر مرحله از چرخۀ زنگى
.بخار خشک پر اکسید بسیار مؤثرتر ازبخار بسیار داغ یا مرطوب مى باشد
بخار اشباع خشک را مى توان در انواع درجه حرارت از جمله حرارت پایین در خلأ استفاده کرد ، مخصوصاً محصولات حساس بھ دمای بالا

..........................................................................................................................................................................................................................

مراحل میکروبزدائى

براى محصولات، با رطوبت کم
استریلیزاسیون و پاستوریزاسیون محصولات در هر شکل و. ا.ن.دازه: حبوبات، خشکبار، میوه هاى خشک، غلات، ادویه جا ت و تضمین کاهش و حذف میکروارگانیسم ها در طیف گسترده اى از محصولات بدون حذف رطوبت و حداقل تأثیر در کیفیت حسى محصول درجه حرارت پاستوریزاسیون قابل تنظیم از
C°121 - C°60
تنظیم رطوبت و استریل محصول بدون فرایند حرارتى با استفاده از امواج مافوق صوت صوت بى ضرر براى محصول وانسان

..........................................................................................................................................................................................................................

ساخت سفارشى

اطلاعات حیاتى تولیدسیستم تونل
میکروویو* سنتیو * ظرفیت 100 کیلو گرم در ساعت تا 00 ک0یل5وگرم در ساعت را پوشش مى دهد
راه حلهاى ساده جهت حل اشکالات خط و تولید ساخت تجهیزات سفارشى متناسب ب محیط همه قطعات و تجهیزات به درخواست مشترى ساخته می شود

..........................................................................................................................................................................................................................

کاهش هزینه هاى عملیاتى

تعریف درست از فرایند تولید، منجر بھ یک مزیت رقابتی خواھد شد
کاهش مصرف انرژى با توجه به استفاده از امواج مافوق صوت به جاى تجهیزات حرارتى(مانند مشعل) اجزاء بدون حرکت به معنى هزینه تعمیر و نگهدارى پایین سطح بالایى از اتوماسیون در نتیجه کاهش هزینه نیروى کا ر ثبت خودکار اطلاعات حیاتى براى قابلیت ردیابى

..........................................................................................................................................................................................................................

طراحى مخزن خلأ

استریلیزاسیون ایستاده
طراحى مخصوص و فوق العاده با استنلیس استیل، با ظرفیت 500 کیلوگرم تا 5000 کیلوگرم این مخزن، باعث جدا شدن محصولات خام از محصولات پاستوریزه شده و از آلودگى ثانویه جلوگیرى مى شود. از تهویه تا استریلیزاسیون کاملاً خودکار مى باشد. چرخه فرآیند کوتاه، تضمین توان بهینه سازى و یکپارچه سازى آسان
ویژگى ها
ساخته شده با استیل ضدزنگ
مخزنى شامل: فیلترهاى هپا، کربن
ارگونومى بالا، جهت کاربرى و فضاى مورد نیاز و سرویس
انعطاف پذیرى دستگاه، جهت تغییر سینى حلزونى گردان و قفسه
پانل صفحه نمایش لمسى
نصب آسان در خط فعلى
خدمات کامل مهندسى و مشاوره طراحى نرم افزارهاى کنترل هوشمند ویژة محصولات خاص

..........................................................................................................................................................................................................................

تنظیمات متغییر در بارگیرى

حبوبات، خشکبار، ادویه جات، غلات و گیاهان دارویى در مخزن استیل قرار مى گیرند
میوه هاى خشک را مى توان در سینى هاى استاندارد صنعتى قرار داد
حداقل زمان استریلیزاسیون، به طورى که در خواص حسى و فیزیکى محصول تغییر ایجاد نشود
ادویه جات، ترشى جات و پودر را مى توان در کیسه هاى بخار نفوذپذیر استریل نمود

شرکت سرزمین رز صورتی- سازندة تجهیزات هوشمند

!الان، زمان استفاده از تکنولوژى جدید در بازار است

شرکت سرزمین رز صورتی با بیش از ۱۰ سال تجربھ در طراحی ، ساخت و مونتاژ سیستم ھاى منحصر بھ فرد و ھمچنین راه اندازى واجراى پروژه ھاى کلیدى، افتخار ھمکارى وپشتیبانی از شما تولید کنندة محترم را دارد
این شرکت با استفاده از دانش و تخصص فنی و تکنولوژی مدرن موفق بھ طراحی تجھیزات و سیستم ھای ھوشمند فوق پیشرفتۀ استریلیزاسیون و پاستوریزاسیون برای شیر،محصولات لبنی و آشامیدنی و ظروف آنھا شده است
تکنولوژی ھوشمند سنتیو، صنایع غذایی لبنی و آشامیدنی را پوشش داده وفرایند مدیریت در مراحل : طراحی محصول، تعریف فرایند، طراحی خط، ساخت ماشین- آلات، اجراء، راه اندازی و تولید را شامل می شود
در فرایند تولید شیر و فراورده ھا ی آن، دستیابی سریع بھ نتیجۀ مطلوب بدون تغییر در اجزاء شیر، کاھش ھزینھ تولید، کاھش مصرف انرژی، استھلاک تجھیزات، افزایش ماندگاری،حفظ مواد مغذی، دور ریز کم در محصول و کیفیت بالای آن ، چالشی بزرگ برای توایدکنندگان شده است
روشھای مرسوم و قدیمی برای حذف میکروارگانسم ھا در محصولات لبنی روشی نسبتاً پرھزینھ، و وقت گیر میباشد
مطالبات شما در تولید یک محصول با کیفیت بالا رو بھ افزایش است، در نتیجھ نیازتان بھ راندمان بالا، ترکیب سرعت و دقت بالا در خط تولید با استفاده از یک روش استاندارد- بدون تغییر در اجزاء تشکیل دھندۀ محصول- نیز در حال رشد می باشد


.زندگى مملو از تازه هاست ولى لازم است. ذهن خودرا از کهنه ها خالى کنیم تا براى ورود تازه ها جا باز شو د

ھدف از این گفتار درھم شکستن یک اسطوره است. آن اسطوره این است کھ برای آن کھ خلاق باشیم باید یک ایدۀ سدشکنانھ ایجاد کنیم کھ ھیچ کس پیش از این بھ فکرش نرسیده و از دیدگاه متعارف غیر ممکن باشد. منظور ما از ایده سدشکنانھ ایده ای است کھ دنیا را بھ شکلی کھ می شناسیم تغییر دھد. این نوع سدشکنی ھا شامل ھواپیمایِ برادران رایت، تلفنِ گراھام بل و پاستوریزاتور لوئیس پاستور می باش د. ولی چھ اتفاقی می افتاد اگر این سدشکنی ھا ھرگز بھبود نیافتھ یا تعدیل نشده بودن د؟در این باره فکر کنید: آیا ترجیح می دھید با ھواپیمای برادران رایت مسافرت کنید یا با ۷٤۷ ؟ پاسخ روشن است، البتھ ۷٤۷ و نھ ھواپیمای برادران رایت. ولی بھ عقیدة بسیاری، ھواپیمای ۷٤۷ بھ اندازة ھواپیمای اولیھ خلاق نیست

اولین سفر بھ کرۀ ماه -1969

Thank you ! We have received your message.